• Цагийн хуваарь
    Да-Баа: 9:00am-6:00pm
  • Өмнөговь аймаг
    Өмнөговь аймаг

"Гэр бүл дэх эмнэлгийн анхны тусламж" сургалт