• Цагийн хуваарь
    Да-Ба: 09:00-18:00
  • Өмнөговь аймаг
    Өмнөговь аймаг

2020 оны эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал