• Цагийн хуваарь
    Да-Баа: 9:00am-6:00pm
  • Өмнөговь аймаг
    Өмнөговь аймаг

2020 оны эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал