• Цагийн хуваарь
    Да-Ба: 09:00-18:00
  • Өмнөговь аймаг
    Өмнөговь аймаг

Эрүүл мэндийн салбарын хяналтын чиглэлээр батлагдсан хяналтын хуудсыг татан авах заавар