• Цагийн хуваарь
    Да-Ба: 09:00-18:00
  • Өмнөговь аймаг
    Өмнөговь аймаг

НУТГИЙН ХИШИГ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ӨСВӨР ҮЕИЙН СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.