• Цагийн хуваарь
    Да-Ба: 09:00-18:00
  • Өмнөговь аймаг
    Өмнөговь аймаг

"ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН СЭРГЭЛТ - ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНД" СУРГАЛТЫГ ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА